Opis teledysku

"Jesień" to trzeci fragment koncertu skrzypcowego, autorstwa Antonio Vivaldiego z 1725 roku "Cztery pory roku". Nie jest on tak popularny jak "Wiosna" i "Lato". Cykl tych czterech koncertów skrzypcowych powstał w ścisłym związku z anonimowymi sonetami (krytycy podejrzewają, że ich autorem był sam Vivaldi), a w partyturze (partytura to sposób zapisu muzycznego dla orkiestry, partytura odnosi się tylko do wielu instrumentów, gdy mówimy o jednym używamy słowa "nuty") zaznaczono, które fragmenty sonetów odnoszą się do której części muzyki. Zapraszam na utwór Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku - Jesień.
Ostatnia edycja: 16-07-2023